Wonen

Woonhuis
Als eigenaar van een woonhuis is het verstandig om het object te verzekeren tegen een aantal risico’s. De geldverstrekker t.b.v. een hypotheek zal dit ook als eis stellen. De verzekering dekt de schade ten gevolge van:
– brand;
– diefstal;
– blikseminslag;
– ontploffing;
– storm;
– water door een aantal oorzaken;
– rook en roet.

Om de waarde van uw woonhuis vast te stellen wordt de herbouwwaarde berekend. Acimon Advice kan u helpen bij het vaststellen van deze waarde. Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht zal doorgaans de Vereniging van Eigenaren zorg dragen voor een opstalverzekering.

Inboedel
Hoe groot is de kans dat een gedeelte van uw spullen verloren gaat t.g.v. brand of diefstal? Waarschijnlijk leest u deze gebeurtenissen geregeld in de krant. Een inboedelverzekering dekt tegen vele onverwachte gebeurtenissen waaronder diefstal en brand. Indien u een huurder bent van een woning kunt u het huurdersbelang, zoals een keuken of tuinhuisje, meeverzekeren op uw inboedelverzekering. Aan de hand van een inboedelwaardemeter kunt u de waarde van uw inboedel heel eenvoudig vaststellen. Tevens biedt het de garantie tegen onderverzekering.

Kostbaarheden
Het is mogelijk dat de inboedelverzekering een te beperkte dekking geeft voor uw kostbaar bezit. De redenen kunnen zijn dat:
– de gedekte gebeurtenissen te beperkt zijn;
– het dekkingsgebied te beperkt is;
– op een inboedel maar een maximaal bedrag verzekerd is.
Een kostbaarhedenverzekering kan dan een uitkomst bieden.

Glas
Op uw inboedel- of woonhuisverzekering kunt u tegen een opslag het glas meeverzekeren. Bent u een huurder van een woning dan kunt u het, indien nodig, meeverzekeren op uw inboedelverzekering.