Recreatie

Caravan

U gaat met het gezin op vakantie. Onderweg stop u ergens om een hapje te eten.
Na afloop wacht u op het parkeerterrein een onaangename verrassing: wég is de caravan.
U toert met de vouwwagen in het buitenland en doorkruist een berglandschap. Ineens hoort u een enorme klap achter u en u verliest bijna de macht over het stuur: er is een groot rotsblok op de vouwwagen gevallen en heeft daar weinig van heel gelaten. U hebt nét een duik in het zwembad genomen, als u vanaf de camping een rookwolk ziet opstijgen. U rent ernaar toe en ziet hoe uw fraaie stacaravan in vlammen opgaat.

Met een Caravanverzekering bent u gelukkig gedekt tegen de financiële gevolgen van zulke calamiteiten. Een gemiddelde caravanbezitter haalt zijn bezit maar één of twee maal per jaar van stal. Toch is het ook voor caravans raadzaam een aparte verzekering af te sluiten gezien de hoge kosten van dit vakantieverblijf. Deze verzekering dekt schade aan een caravan alsmede voortent en inboedel. Vrijwel iedere schadeoorzaak valt binnen de dekking van een caravanverzekering.

De caravan is na de aanschaf voor een bepaalde periode tegen nieuwwaarde verzekerd, maar na verloop van tijd is alleen nog de dagwaarde verzekerd. De inboedel van de caravan blijft wel tegen de nieuwwaarde verzekerd. Als de caravan schade heeft opgelopen, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten tot maximaal het verschil tussen de waarde voor en na de schade.

4Seizoenen Reis
Het hele jaar verzekerd!
Wanneer u van plan bent om meerdere malen per jaar op vakantie te gaan dan is het wel zo makkelijk als u maar 1 keer een verzekering hoeft te regelen. De doorlopende reisverzekering is een verzekering die u een jaar lang zekerheid biedt tijdens vakanties.

Fiets
Fietsers kennen geen WA-verzekering. De fietsverzekering vergoedt in principe alleen schade aan de fiets zelf. Deze verzekering dient dan ook beschouwd te worden als een cascoverzekering. De verzekering dekt schade als gevolg van diefstal, slippen, botsen en brand.

Belangrijk!
De verzekerde moet het reservesleuteltje dat hij bij de aankoop van zijn fiets heeft gekregen goed bewaren. De verzekeraar keert bij diefstal pas uit als de verzekerde beide sleutels kan overleggen. Als de verzekerde de reservesleutel is verloren, heeft hij geen recht op vergoeding van de schade.
Bewaar de reservesleutel dus op een veilige plaats!

Kampeerauto
Iedereen die een kampeerauto bezit, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor tenminste het risico van schade die met de auto wordt toegebracht aan een ander of diens bezittingen (het zogenaamde WA-risico).

WA-dekking
De dekking die wordt geboden voor Wettelijke Aansprakelijkheid is tenminste € 1.250.000,= Vaak bieden WA-polisssen echter een dekking van € 2.500.000,=.

Cascodekking
In aanvulling op de verplichte WA-dekking, kan de auto zelf worden verzekerd door het afsluiten van een cascoverzekering. De beperkte cascoverzekering biedt dekking tegen verlies of beschadiging van de auto door onder meer diefstal, brand, ontploffing, storm- en hagelschade en botsing met loslopende dieren. Bovendien is de inventaris van de kampeerauto tot een bepaald maximum meeverzekerd. Schade door een aanrijding is onder een beperkte cascoverzekering niet verzekerd. Dit is het belangrijkste verschil met de volledige cascoverzekering, die dekking biedt voor alle ‘van buiten komende onheilen’.

Aanvullende verzekeringen
Op uw kampeerautopolis kunt u aanvullend nog een ongevallenverzekering voor inzittenden, schadeverzekering voor inzittenden en een verhaalsrechtsbijstandverzekering afsluiten.

Boot

U vaart rustig genietend op het IJsselmeer als u opeens wordt aangevaren. Hierdoor ontstaat er een forse schade aan uw motorboot. Of u begaat een stuurfout waardoor een opvarende van een ander schip gewond raakt. Kort voor u een haven wilt invaren, breekt er een zware storm los. Uw vaartuig wordt uit de koers geslagen en u vaart op de kant. U laat uw zeilboot in de jachthaven achter. U keert een week later terug en hij is verdwenen. Gestolen! U maakt het schrikbeeld van iedere schipper mee: Een gasexplosie waardoor er aan boord brand ontstaat.

Met een goede Pleziervaartuigverzekering zijn bij zulke situaties de zaken in elk geval financieel waterdicht in orde.

WA-dekking
Verzekerd is schade die met het vaartuig wordt toegebracht aan een ander of diens bezittingen. De verzekerde som bedraagt meestal
€ 2.500.000,= per gebeurtenis.

Verlies of beschadiging van het vaartuig (Cascodekking)
Er bestaan diverse vormen van cascodekking. Van beperkt (brand en diefstal) tot zeer uitgebreid waarbij ook zaken zoals zinken, omslaan en stranden zijn verzekerd. Maar ook aanvaringen en zelfs schade waarbij er geen sprake is van een buiten het vaartuig gelegen oorzaak, het zogenaamde ‘eigen gebrek’. Meestal biedt de cascoverzekering standaard ook een dekking voor de inboedel van het vaartuig.

Buitengewone kosten
Verzekerd zijn kosten zoals hulp- en bergingsloon en de kosten van lichting en opruiming.

Aanvullende verzekeringen
Een aantal verzekeraars bieden nog aanvullende verzekeringsmogelijkheden zoals een dekking voor de volgboot, boottrailer, rechtsbijstand en ongevallenverzekering voor de opvarenden.

Schadevergoeding
De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde. Duurdere vaartuigen kunnen worden verzekerd op basis van vaste taxatie. De schadevergoeding wordt dan op de getaxeerde waarde gebaseerd.

Verzekeringsgebied
Het standaard dekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (Europa uitgebreid).

Premie
Is afhankelijk van het type schip, het bouwjaar, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd.