Hypotheek

Hypotheek

 Acimon Advice heeft één of meer Erkend Hypotheekadviseur(s)
 
   
Hypotheekvormen
Een hypotheek is een geldlening met als onderpand uw woning. De geldverstrekker is degene die u de lening verstrekt. Dit kan een bank zijn, maar dat hoeft niet. Ook een verzekeringsmaatschappij kan een hypotheek verstrekken. De hypotheekadviseurs van Acimon Advice kunnen en willen u graag alles vertellen over de hypotheeksoort die bij u en uw levensstijl past. 

Lineaire hypotheek

 • de schuld op de woning neemt af door het periodiek aflossen; dalende lasten doordat het leningbedrag afneemt
 • hoge lasten in de eerste jaren, sterk dalend fiscaal voordeel (door dalende rente-aftrek)

Bij de lineaire hypotheek betaalt u iedere periode (bijvoorbeeld iedere maand) een vast bedrag af op de lening. U betaalt steeds rente over de nog resterende schuld. Aan het begin zijn de lasten (aflossing en rente) hoog. Door de aflossing wordt het leningbedrag kleiner, met als gevolg dat u steeds minder rente betaalt. Uw totale lasten nemen daardoor af.

Annuïteitenhypotheek

 • lage aanvangslasten. In het begin betaalt u met name rente en deze is fiscaal aftrekbaar: betere spreiding van de maandlasten dan bij de lineaire hypotheek
 • weinig vermogensvorming in het begin omdat het bedrag aan aflossing laag is
 • continue toename van de netto lasten omdat het bedrag aan aflossing toeneemt en het bedrag aan aftrekbare rente afneemt, de bruto lasten blijven, behalve bij rentewijziging, gelijk

Bij een annuïteitenhypotheek blijven de maandlasten tijdens de looptijd gelijk (zolang de rente niet verandert). De samenstelling van het maandbedrag verandert echter wel. Naarmate de tijd verstrijkt, betaalt u relatief steeds meer aflossing en steeds minder rente. Aan het begin van de looptijd kunt u dus veel rente aftrekken, maar uw inkomen is dan vaak nog relatief laag, wat het fiscale voordeel beperkt. Aan het einde van de looptijd betaalt u vrijwel alleen voor de aflossing (niet aftrekbaar) en nauwelijks (aftrekbare) rente.

Levenhypotheek

 • u heeft gegarandeerd rendement waardoor u er zeker van bent dat u voldoende waarde opbouwt voor een gedeeltelijke aflossing van uw hypotheek. Wanneer de maatschappij-winstdeling voldoet aan de prognose van de verzekeraar kan op de einddatum de hele hypotheek worden afgelost
 • vaste maandlasten
 • Geen renteaftrek, beperkte rente aftrek voor bestaande hypotheek 
 • als u bij de vaststelling van het te verzekeren bedrag rekening houdt met winstbijschrijvingen, dan is er een onzekerheid over de exacte hoogte van de einduitkering

Bij de Levenhypotheek lost u tijdens de looptijd niets af, zodat u in principe steeds over het volledige leningbedrag rente betaalt. Daarnaast betaalt u premie voor een levensverzekering waarmee u kapitaal voor de aflossing opbouwt. Met de uitkering van de levensverzekering lost u uw lening aan het einde van de looptijd in één keer af. Komt u eerder te overlijden, dan komt de verzekering ook tot uitkering waarmee de hypotheek kan worden afgelost.

Spaarhypotheek

 • zekerheid volledige aflossing
 • beperkte invloed renteschommelingen op maandlast
 • u heeft minder vrijheid om uw hypotheek eventueel onder te brengen bij een andere geldverstrekker
 • Geen renteaftrek, beperkte rente aftrek voor bestaande hypotheek

Ook bij een spaarhypotheek lost u pas aan het eind van de looptijd van de lening af. U spaart dit eindkapitaal bij elkaar met een levensverzekering en u ontvangt hierbij een rente die gelijk is aan de (aftrekbare) hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt, is dus net zo hoog als de rente die u ontvangt over het kapitaal dat u spaart voor de aflossing. De hoogte van het maandbedrag wordt zó gekozen dat aan het eind van de looptijd precies het leningbedrag bij elkaar is gespaard. Omdat de rente van het leningdeel en het spaardeel gekoppeld zijn, hebben rentewijzigingen maar beperkte gevolgen voor de maandlasten. Hogere rente zorgt voor lagere premie en omgekeerd zorgt lagere rente voor een hogere premie.

Varianten:
De SpaarXtra en/of SpaarOptimaalhypotheek.
Deze zijn grotendeels gelijk aan de spaarhypotheek met dien verstande dat de hypotheekrente en de vergoedingsrente op de polis worden losgekoppeld. Er kan dus bijvoorbeeld gekozen worden voor een hypotheekrente op basis van 5 jaar vast en een polisrente voor een rentevaste periode van 20 jaar.

Beleggingshypotheek (beleggingsverzekering)

 • mogelijkheid hogere opbrengst
 • bij de verzekering kan vermogen opgebouwd worden zonder vermogensrendementheffing (KEW, box 1)
 • u loopt beleggingsrisico en houdt mogelijk op einddatum een restant schuld over (niet af te lossen uit opbrengst beleggingswaarde)
 • relatief hoge kosten (t.o.v. beleggersrekening)
 • Geen renteaftrek, beperkte rente aftrek voor bestaande hypotheek

De hypotheek met als aflossing een beleggingsverzekering is een moderne variant van de levenhypotheek. De aflossing wordt hierbij opgebouwd door premies te betalen die belegd worden in een beleggingsfonds. Een groot verschil met de levenhypotheek is dat u zelf bepaalt in welk(e) fonds(en) u belegt. Doorgaans heeft u een ruime keuze, waaronder ook uit fondsen met een laag risico. Het ligt voor de hand dat het eindkapitaal niet is gegarandeerd, maar afhangt van de beleggingsresultaten. Het risico dat u bij een vroegtijdig overlijden de hypotheek niet kunt aflossen, kunt u afdekken door een risicoverzekering af te sluiten. Deze optie is meestal een vast onderdeel in de beleggingsverzekering.

Beleggershypotheek (beleggingsrekening)

 • flexibiliteit
 • mogelijkheid hogere opbrengst
 • relatief lage kosten (t.o.v. een beleggingsverzekering)
 • u loopt beleggingsrisico en houdt mogelijk op einddatum een restant schuld over (niet af te lossen uit opbrengst beleggingswaarde)
 • u kunt de fiscale vrijstelling voor vermogensopbouw niet gebruiken en betaalt daardoor in sommige gevallen vermogensrendementheffing
 • Geen renteaftrek, beperkte rente aftrek voor bestaande hypotheek

In deze hypotheekvorm bouwt u kapitaal op voor de aflossing van de hypotheek op door middel van een éénmalige en/of een periodieke storting op een beleggingsrekening. Ook in de beleggingsrekening bent u vrij in de fondskeuze en bepaalt u zelf welk beleggingsrisico u wilt nemen. Het risico dat u bij vroegtijdig overlijden de hypotheek niet kunt aflossen, kunt u afdekken met een losse overlijdensrisicoverzekering op maat. Bij overlijden komen zowel de risicoverzekering als de tot dan toe opgebouwde beleggingswaarde tot uitkering. Het grote verschil met de aflossing via een beleggingsverzekering is dat de beleggingsrekening geen verzekering is en de fiscale behandeling anders kan zijn.

Aflossingsvrije hypotheek (vaak in combinatie met een andere hypotheekvorm)

 • geen verdere kosten
 • geen vermogensvorming
 • na 30 jaar geen renteaftrek meer, bruto maandlast wordt na 30 jaar de netto maandlast
 • nooit een afgeloste hypotheek
 • Geen renteaftrek, beperkte rente aftrek voor bestaande hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd en aan het einde de lening niet af; u betaalt alleen rente. U geniet daardoor de maximale hypotheekrenteaftrek over de gehele looptijd, echter maximaal gedurende 30 jaar. U bouwt daarentegen geen vermogen op. Vaak wordt deze hypotheek afgesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost c.q. vermogen wordt opgebouwd. Belangrijk bij deze hypotheekvorm is de afweging wat deze kost (nu, maar zeker ook op lange duur) ten opzichte van het feit dat een hypotheekvorm met verzekering vermogen opbouwt en overlijdensdekking biedt.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Wij kunnen dit geheel vrijblijvend voor u uitrekenen!

Heeft u het huis gevonden waar u al zo lang naar op zoek was? Of wilt u eerst weten waar u financieel staat, voordat u zich op de woningmarkt begeeft? In beide gevallen zit u bij de Acimon Advice goed.

Deskundig advies

Met het kopen van een woning gaat u wellicht de grootste financiële verplichting aan in uw leven. Daarom is het verstandig deskundig advies in te winnen, zodat u een hypotheek krijgt die past bij uw persoonlijke situatie. Nu én in de toekomst.

100% onafhankelijk

De hypotheekadviseurs bij Acimon Advice helpen u graag wegwijs te worden in de vele mogelijkheden. Met adviezen die 100% onafhankelijk zijn. Daarbij hebben wij kwaliteit, betrouwbaarheid en service hoog in het vaandel staan.

Wat kunt u verwachten

Acimon Advice begeleidt en adviseert u voor een vast tarief gedurende het hele traject, waarbij het intakegesprek kosteloos is. Vanaf het begin tot het bezoek aan de notaris begeleiden wij u bij uw aankoop. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw voorlopige teruggave te regelen! 

Erkend Hypotheekadviseur

Acimon Advice heeft één of meer Erkend Hypotheekadviseur(s)

Natuurlijk komen wij ook graag bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving om een passend advies voor u te maken.

Het hypotheekvoorstel

Een hypotheekvoorstel van Acimon Advice, dat is een doordacht document waar een intensieve inventarisatie aan vooraf is gegaan. Een inventarisatie van uw levensstijl en mogelijkheden. Wij hebben contacten met bijna alle geldverstrekkers, waardoor altijd de beste keuze gemaakt kan worden.

Samenwerking met de volgende geldverstrekkers:

ABN AMRO Bank, AEGON, Allianz, Argenta, ASR, BLG, BNP Paribas, Conservatrix Hypotheken, Delta Lloyd, Direktbank, Florius, Hypotrust, ING Bank, Lloyds Bank, Munt Hypotheken, Nationale Nederlanden, NIBC, Obvion, Reaal, SNS Bank, Syntrus Achmea, Westland Utrecht en Woonfonds.