Employee Benefits

Employee Benefits

 

Ziektekosten 

Basisverzekering Collectief

  

Het begint met de Basisverzekering die voor iedereen in Nederland verplicht is en waarvan de overheid de inhoud bepaalt.

Het hele gezin op één plek verzekerd
Iedere Nederlander heeft vanaf 1 januari 2006 een eigen verzekering. Dus ook partners en kinderen kunnen een eigen verzekering nemen die op maat kan worden samengesteld.

 

Aanvullende verzekeringen Collectief

Profiteren van de voordelen van een collectief contract, maar toch volop persoonlijke keuzevrijheid geven aan uw medewerkers. De Basisverzekering dekt de meest voorkomende kosten. Maar voor een uitbreiding van deze dekking kan er een keuze worden gemaakt uit diverse varianten. Dit geldt ook voor de aanvullende tandartsverzekeringen. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd op de meest uitgebreide aanvulling die door de werknemer of de partner gesloten wordt.

 

Wat u moet weten over de WIA 

Op 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA. Iedere werknemer die na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden (of in de toekomst wordt), krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid met deze nieuwe wet te maken. Kenmerkend aan de WIA is dat in deze wet wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wél kan (rekening houdend met de mate van arbeidsongeschiktheid).

De WIA onderscheidt drie situaties:

  1.  Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%). Is een werknemer voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, dan kan hij aanspraak maken op de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De IVA-uitkering bedraagt 75% van het salaris, waarbij het salaris is gemaximeerd op het maximum WIA-dagloon. De IVA wordt uitgekeerd door het UWV.
  2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%) of volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam.Als het UWV heeft vastgesteld dat het percentage arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% ligt, is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werknemer ontvangt dan een loongerelateerde uitkering op grond van de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het verschil tussen het oude (maximum)loon en het nieuwe loon. Na deze twee maanden is de uitkering nog 70%. De duur van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden.
    Na de loongerelateerde WGA-uitkering volgt de WGA loonaanvulling óf de WGA-vervolguitkering:
  • loonaanvulling: benut een werknemer ten minste 50% van zijn resterende arbeidsvermogen, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvulling tot 70% van zijn salaris.
  • vervolguitkering: als een werknemer minder dan 50% van zijn arbeidsmogelijkheden benut, valt hij terug op een minimumuitkering, dit is de WGA vervolguitkering.
  1. 3.Minder dan 35% arbeidsongeschikt Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen buiten

de WIA. Er is dan geen wettelijke uitkering en de werknemer blijft in principe in dienst van zijn werkgever.

Met een WGA-Gat verzekering voorkomt u dat uw arbeidsongeschikte medewerkers er in inkomen op achteruit gaan. Daarom is de WGA-Gat verzekering een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee u laat zien dat u een betrokken en goede werkgever bent. Enerzijds profiteert u van diensten die re-integratie bespoedigen en anderzijds leidt het tot loyale en gemotiveerde medewerkers die net dat beetje extra willen geven. 
ANW-Collectief

In 1996 is de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Dit betekent dat minder mensen in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering van de overheid.
De mensen die (in de toekomst) niet meer in aanmerking komen voor de ANW-uitkering kunnen dit verzekeren. De premie om dit individueel te verzekeren is echter veel hoger dan collectief verzekeren. U kunt als werkgever de arbeidsvoorwaarden verbeteren door uw werknemers de mogelijkheid te geven om dit via uw bedrijf te verzekeren. U hoeft zelf niets te betalen voor deze verzekering, alleen de premie op het salaris inhouden en overmaken naar verzekeraar.

Ongevallen Collectief

Ongevallen gebeuren altijd op een onverwacht moment en hebben vaak ingrijpende gevolgen. Vooral als het ongeval gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overlijden tot gevolg heeft. Er moeten extra kosten worden gemaakt en er kunnen problemen ontstaan met de financiële verplichtingen. U kunt als werkgever voor uw medewerkers een collectieve ongevallenverzekering sluiten. Het verzekerde bedrag is meestal één of enkele malen het jaarsalaris. Voor een lage premie kunt u uw medewerkers ook in moeilijke tijden bijstaan.