Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wanneer als gevolg van zo’n fout schade is toegebracht aan derden, kan hiervoor uw bedrijf aansprakelijk gesteld worden. Schadeclaims kunnen de financiĆ«le reserves van een bedrijf volledig uitputten. Een Aansprakelijkheidsverzekering is dus in feite onmisbaar voor elk bedrijf.

Een belangrijke uitsluiting is de opzichtclausule. Opzicht is wanneer u of uw medewerkers goederen onder zich hebben. Voor deze goederen is er geen of beperkte dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering. Voor ondernemingen in de bouw en installatie is hiervoor resp. de C.A.R.- en Montageverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid
Wie een dienst levert, loopt altijd het risico door derden aansprakelijk gesteld te worden voor beroepsfouten. Zelfs als er van lichamelijk letstel of directe vermogensschade geen sprake is. Voor een groot aantal beroepsgroepen zijn er specifieke Beroepsaanspra-kelijkheidsverzekeringen. Onder meer voor advocaten, accountants, administratie-kantoren en soortgelijke beroepen.

Rechtsbijstand
De Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen dekt alle mogelijke kosten die verband houden met rechtszaken en juridische procedures. Al moet u tot aan de hoogste instantie procederen. De kosten van juridische hulp zijn vaak niet te overzien. Denkt u hierbij maar aan de kosten van onder andere advocaten, griffierechten, expertise en het schadeloos stellen van getuigen.